STILL WATERS RUN DEEP, ARTIST TEXT
By Charlotte Sprogøe
 

Stories, mythology and signs are extremely present in Annesofie Sandal´s work. Her figurative sculptures are like actors in their own universe, often far removed from the present and the surroundings.

On the island in Eventyrhaven, Sandal has placed a beach seller from Copacabana in Brazil, and thereby raises questions about class, ethnicity and our global society right there in the centre of the idyllic park. The work reminds us of a part of the world which is barely represented visually in the homogeneous environment of Odense. ”The others” whom we mostly confront as tourists suddenly become a part of Odense, like a materialised, parallel world. As the holiday beaches, Eventyrhaven is a place for recreation and fun – but class differences are also part of the history of Eventyrhaven - it used to be an exclusive members-only park for Odense Reading Society.

Post Tropical is the condition after the cyclone. Like Atlas carrying the whole world, the street trader is doing the hard work here, thereby reminding us of the downside of the fairy tale.

Still Waters Run Deep, Kunstner tekst
Af Charlotte Sprogøe
 

Fortællinger, mytologier og tegn er stærkt tilstede hos Annesofie Sandal. Kunstnerens figurative skulpturer er aktører i deres eget univers, der ofte føles som fjernt fra samtiden og omgivelserne.

På Eventyrhavens Ø har Sandal placeret en sælger fra Copacabana i Brasilien og iværksætter dermed spørgsmål om klasse, etnicitet og den globale samtid i den fine park. Værket introducerer en del af verden, der ikke har den store visuelle repræsentation i Odense bys homogene miljø. Det andet og det fremmede, som vi oftest møder som turister, træder her helt ind i Odense som en parallelverden, der har materialiseret sig. Som på bade-feriens strandbred er Eventyrhaven et sted for rekreation og forlystelse – men har også spor af klasseskel, som en tidligere eksklusiv lukket park for Odense Læseforening.

Post Tropical er tilstanden efter cyklonen. Som en Atlasfigur, der bærer verden er det gadesælgeren, der bærer læsset her og illustrerer eventyrets bagside.