Dying Slowly inside out, exhibition  text
By Erin La Cour
 

Dying Slowly Inside Out is a sculptural exhibition by Annesofie Sandal. Collaboratively presented by aceartinc and MAWA. The exhibition opens September 28th at Nuit Blanche and runs till October 26th at aceartInc. 

The exhibition is inspired by two different sources in Winnipeg: The Manitoba Museum’s Nonsuch replica of the Hudson Bay Company’s first ship sailing into Hudson Bay in 1668 to start fur trading in the New World, and the logo of The Scandinavian Culture Centre, depicting a Viking ship, a well known symbol of the Scandinavian ancestors.
By merging these manmade vessels into one force of nature in the form of a two-tailed whale, the exhibition is an attempt to show how history will always influence the individual and the collective depending on how, when and where it is told.


Throughout centuries the perception of whales has changed from being monsters of the sea to symbolize time. Even to this day the whale is a mythical figure associated with something larger than life and history, that points beyond humankind and into the unknown future. Calling attention to both time and timelessness, Sandal's work encourages an examination of how time creates romanticized mythological versions of human history, affecting both individual and collective memory.

The title of the installation Baleen 52Hz refers to the unidentified whale, which has been detected in many locations since the 1980s. Calling at the higher and unusual frequency of 52 Hz, than that of other whales, makes it unable to communicate with it’s own specie as it appears to be the only individual with this call, and has hence been given the nick name The World's Loneliest Whale.

Largely inspired by the Vikings' expeditions to conquer new land and demystify the world through sea explorations, Sandal's work reflects upon man's desire to expand knowledge and gain territory ever since. The text “A SKIN FOR A SKIN” on her rhomb shaped mirrors, translating the Latin “Pro Pelle Cutem” in Hudson Bay Company’s logo, brings to mind that throughout history the demystification of the exotic unknown has repeatedly been followed by gross exploitation of both man and nature.

Her work reflects upon this destruction or loss of life and land upon which new civilizations have developed and evolved. Representing past, present, and future, the whale serves as a symbol of the enduring mysteries of nature and man's desire to claim ownership of it. Like an hourglass measures time over and over again, Sandal’s two-tailed whale at once illuminates the repetition of history and its mythologization.

Dying Slowly Inside Out, Udstillingstekst
Af Erin La Cour
 

Dying Slowly Inside Out er en skulpturel udstilling af Annesofie Sandal. Præsenteret i samarjde af aceartinc og MAWA. Udstillingen åbner den 28.September til Nuit Blanche og løber til 26.Oktober på aceartinc.

Udstillingen er inspireret af to forskellige kilder i Winnipeg: Manitoba Museets kopi af Nonsuch, Hudson Bay Companys første skib, som sejlede ind i Hudson Bay i 1668 for at starte pelshandlen i den nye verden, samt The Scandinavian Culture Centres logo, forestillende et vikingeskib, et velkendt symbol for de skandinaviske forfædre.
Ved at fusionere disse to menneskeskabte fartøjer til en naturens kraft I form af en to-halet hval, bliver udstillingen et forsøg på at vise, hvordan historien altid vil influere individet og det kollektive afhængig af hvor, hvornår og hvordan den bliver fortalt.

Igennem århundreder har opfattelsen af hvaler ændret sig fra at være havmonstre til at symbolisere tid. Selv i dag er hvalen en mytologisk figur, som associeres med noget der er større end livet og historien, som peger hinsides menneskeheden og ind i fremtiden. Ved at minde om både tid og tidløshed opfordrer Sandals værk til en eksamination af hvordan tid skaber romantiserede, mytologiske versioner af menneskets historie, som påvirker både den individuelle og kollektive hukommelse.

Installationens titel Baleen 52 Hz, henviser til den uidentificerede hval, som er blevet spottet adskillige steder siden 1980erne. Kaldende på en højere og mere usædvanlig frekvens på 52 Hz i forhold til andre hvaler, gør den ude af stand til at kommunikere med sin egen art, da den forekommer at være den eneste med dette kald, og derfor har fået tilnavnet Verdens Mest Ensomme Hval.

Stærkt inspireret af vikingernes ekspeditioner for at erobre nyt land og afmystificere verden gennem sø togter, reflekterer Sandals værk over menneskets lyst til at udvide sin horisont og vinde nyt territorium lige siden da. Teksten ”A SKIN FOR A SKIN”, på hendes rombeformede spejle, oversat fra det latinske ”Pro Pelle Cutem” fra Hudson Bay Companys logo, minder om at afmystificeringen af det eksotisk ukendte op igennem historien er blevet efterfulgt af en grov udnyttelse af både mennesker og natur.

Hendes værk reflekterer over denne ødelæggelse eller tab af liv og land, hvorpå nye civilisationer er opstået og grundlagt. Ved at repræsentere fortid, nutid og fremtid, tjener hvalen som symbol på de eksisterende mysterier i naturen og menneskets trang til at kræve ejerskab over den. Som et timeglas måler tiden igen og igen, belyser Sandals to-halede hval historiens gentagelse og dets mytologisering.